Politica de confidentialitate

Cine suntem?
Prezentul website apartine companiei

Supercasaonline S.R.L.
CIF: RO43857402
Reg.com.: J40/3993/2021
Adresa: Str. Leresti, 4, Sector 5, Bucuresti, Cod postal 051121
Telefon: 0750404533
E-mail: comenzi.supercasaonline@gmail.com
Puteți contacta în orice moment Responsabilul cu protecția datelor al Supercasaonline S.R.L. și puteți transmite solicitarea dumneavoastră prin oricare dintre modalitățile de mai sus.

SECȚIUNEA I – GDPR

1. De ce colectăm date
Începând cu data de 25 mai 2018, toate companiile trebuie să desfășoare activitatea de prelucrare a datelor în conformitate cu “Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR” nr. 679/2016, care se aplică în toate statele membre U.E.. Conform cerinţelor acestui Regulament, Supercasaonline S.R.L. se obligă să administreze în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizaţi despre dumneavoastră.
Supercasaonline S.R.L. , companie privată română, colectează și prelucrează doar datele cu caracter personal pe care le utilizatorii le pun la dispozitie voluntar sau prin accesarea websitului.
Vom utiliza datele cu caracter personal pentru prestarea serviciilor Supercasaonline S.R.L. în beneficiul dumneavoastră. Acest scop general poate include, după caz, următoarele:
Prezentarea produselor, serviciilor și ofertarea acestora către dumneavoastră;
Prelucrarea ofertelor, a comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora;
Soluționarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă în derulare, în legatură cu produsele sau serviciile achiziționate;
Returnarea produselor și rambursarea contravalorii conform prevederilor legale;
Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările dumneavoastră cu privire la comenzi sau la produse și servicii;
Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru aceste scopuri este necesară pentru încheierea și executarea unui contract între Supercasaonline S.R.L. și dumneavoastră. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.
Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre
Ne dorim în permanență să vă oferim cele mai eficiente servicii de asistență medicală la domiciliu. Pentru aceasta, putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul dumneavoastră în calitate de vizitator al sitului web sau client al Companiei noastre, ca de exemplu putem desfășura, direct sau cu ajutorul unor parteneri, studii și cercetări de piață.
Ne întemeiem aceste activități pe interesul nostru legitim de a desfășura activități comerciale, având întotdeauna grijă ca drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate.
Pentru marketing
Vrem să vă ținem la curent cu privire la cele mai bune oferte pentru produsele sau serviciile care vă interesează. În acest sens, vă putem trimite orice tip de mesaj conținând informații generale și tematice, informații cu privire la produse și / sau servicii similare sau complementare cu cele pe care le-ați achiziționat, informații cu privire la oferte sau promoții, sau ați arătat interes sa le achiziționați, precum și alte comunicări comerciale cum ar fi cercetări de piață și sondaje de opinie, și putem afișa recomandări personalizate pe site-ul web. Ne asigurăm întotdeauna că prelucrarea datelor se efectuează cu respectarea drepturilor și libertăților dvs. și că deciziile luate în baza acestora nu au efecte legale negative asupra dumneavoastră.
În cele mai multe cazuri, ne întemeiem comunicările de marketing pe consimțământul dumneavoastră prealabil. Ne putem baza activitățile de marketing pe interesul nostru legitim de a ne promova și dezvolta activitatea comercială. În orice situație în care folosim informații cu privire la dumneavoastră pentru un interes legitim al nostru, avem grijă și luăm toate măsurile necesare pentru ca drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate.
Vă puteți răzgândi și retrage consimțământul în orice moment, prin:
Accesarea link-ului de dezabonare afișat în cadrul mesajelor pe care le primiți de la noi; sau prin
Contactarea directă a Supercasaonline S.R.L. folosind detaliile de contact descrise mai sus sau aflate pe pagina de contact din prezentul website.
Pentru apărarea intereselor noastre legitime
Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include:
Măsuri de protecție a website-ului și a utilizatorilor platformei www.supercasaonline.ro față de atacuri cibernetice:
Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;
Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.
Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea comercială, asigurându-ne că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale.
De asemenea, în anumite cazuri ne întemeiem prelucrarea pe dispoziții legale cum ar fi obligația de a asigura paza bunurilor și valorilor prevăzută de legislația aplicabilă în această materie.

2. Ce date personale colectăm
Informațiile ce pot fi schimbate intre websitul www.supercasaonline.ro si utilizator pot fi:
informații tehnice generale ce se pot transmite de la computerul dumneavoastră către site, iar acestea pot include dar fără a se limita la tipul de Browser Internet folosit, tipul computerului folosit, motorul de căutare folosit să acceseze website-ul, adrese IP și / sau alte informații nepersonale și direct accesibile via Internet.
informații personale trimise voluntar de către utilizator prin completarea formularelor incluse in website sau transmise prin email, iar acestea pot include, dar nu sunt limitate la: nume, adresa, telefon, email, etc.
În general, colectăm datele cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Cu titlul de exemplu, primim informații de la dumneavoastră când plasați o comandă, ne furnizați informații precum: produsul dorit, numele și prenumele, adresa de livrare, detalii de facturare, metoda de plată, număr de telefon, datele cardului bancar etc.
Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim și chiar evităm să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani.

3. Cum protejăm informațiile confidențiale colectate
Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei. Transmisia datelor dvs. cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație și stocare pe servere securizate, asigurând în același timp redundanța datelor.
În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal, vă atragem atenția că transmiterea informațiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor rețele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute și utilizate de către terțe părți neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

4. Locația și durata de stocare
Datele cu caracter personal colectate sunt stocate pe serverele furnizorilor de servicii de găzduire ai Supercasaonline SRL
Durata de stocare pentru fiecare categorie de date cu caracter personal este în conformitate cu cerințele legale, cu reglementările interne ale Supercasaonline SRL și cu cele mai bune practici din acest domeniu.
5. Drepturi legate de prelucrarea datelor cu caracter personal
Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie drepturi în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal. Puteți solicita accesul la datele dumneavoastră, corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției. După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră și dreptul la portabilitatea datelor.
Mai multe informații despre fiecare dintre aceste drepturi pot fi obținute prin consultarea tabelului prezentat mai jos.
Pentru a vă putea exercita drepturile, ne puteți contacta folosind detaliile de contact expuse mai sus. Vă rugăm să rețineți următoarele aspecte dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi:
Identitate.
Luăm în serios confidențialitatea tuturor înregistrărilor care conțin date cu caracter personal. Din acest motiv, va rugam sa ne transmiteți cererile dvs. cu privire la astfel de înregistrări folosind adresa de e-mail catalin.draganica@gmail.com. In caz contrar, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea prin solicitarea de informații suplimentare care au ca scop confirmarea identității dvs.
Onorarii.
Nu vom solicita o taxă pentru a vă exercita vreun drept în ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția cazului în care solicitarea dumneavoastră de acces la informații este nefondată, respectiv repetitivă sau excesivă, caz în care vom percepe o sumă rezonabilă în asemenea circumstanțe. Vă vom informa despre orice onorarii aplicate înainte de a vă soluționa cererea.
Durata de răspuns.
Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide în termen de maximum o lună, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă ați făcut mai multe solicitări, caz în care urmează să răspundem în termen de maximum doua luni. Vă vom anunța dacă vom avea nevoie de mai mult de o lună. După caz, este posibil să vă întrebăm dacă puteți să ne spuneți cu exactitate ce doriți să primiți sau ce anume vă îngrijorează. Acest lucru ne va ajuta să acționăm mai repede și sa scurtam timpul de răspuns la solicitarea dumneavoastră.
Drepturile terțelor părți.
Nu suntem obligați și nu trebuie să respectăm o cerere în cazul în care ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate.
Drepturi vizate Descriere
Accesul Puteți să ne solicitați:
– să confirmăm dacă vă prelucrăm datele cu caracter personal;
– să vă punem la dispoziție o copie a acestor date;
– să vă oferim alte informații despre datele dvs. cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, la ce le folosim, cui i le divulgăm, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de unde am obținut datele dvs., în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate prin această informare.
Rectificarea Ne puteți solicita să rectificăm sau să completăm datele dumneavoastră cu caracter personal inexacte sau incomplete.
Este posibil să încercăm să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.
Ștergerea datelor Ne puteți solicita să vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care:
– acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate
– v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ)
– dați curs unui drept legal de a vă opune
– acestea au fost prelucrate ilegal sau ne revine o obligație legală în acest sens.
Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dvs. de ștergere a datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară:
– pentru respectarea unei obligații legale
– pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
Restricționarea prelucrării datelor Ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai în cazul în care:
– acuratețea lor este contestată (a se vedea secțiunea de rectificare), pentru a ne permite să verificăm acuratețea acestora
– prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele să fie șterse
– acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar dvs aveți nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță
– v-ați exercitat dreptul de a vă opune, iar verificarea dacă drepturile noastre prevalează este în desfășurare.
Putem continua să folosim datele dvs. cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care:
– avem consimțământul dumneavoastră
– pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță
– pentru a proteja drepturile Supercasaonline SRL sau ale altei persoane fizice sau juridice.
Portabilitatea datelor Ne puteți solicita să vă furnizăm datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau puteți solicita ca acesta să fie „portat” direct către un alt operator de date, dar în fiecare caz numai dacă:
– prelucrarea se bazează pe consimțământul sau pe încheierea sau executarea unui contract cu dumneavoastră
– prelucrarea se face prin mijloace automate.
Opoziția Vă puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care considerați că drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale prevalează față de acest interes.
De asemenea, vă puteți opune oricând prelucrării datelor dvs. în scop de marketing direct (inclusiv crearea de profiluri), fără a invoca vreun motiv, caz în care vom înceta în cel mai scurt timp posibil această prelucrare.
Plângeri Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal.
În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania
Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212; E-mail:anspdcp@dataprotection.ro
Fără a vă afecta dreptul dvs de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă asigurăm că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.

6. Destinatari oficiali ai datelor cu caracter personal
După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dumneavoastră următoarelor categorii de destinatari:
furnizorilor de servicii de curierat;
furnizorilor de servicii de plată / bancare, marketing / telemarketing, servicii de cercetare de piață;
furnizorilor de produse și servicii medicale;
societăților de asigurare;
altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor și serviciilor noastre.
În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.
Ne asigurăm că accesul la datele dumneavoastră de către terții persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor și confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

În prezent, stocăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe teritoriul Româ